Vizyon ve Misyon

Kano Akademisi, kano sporunun tanıtılması ve geniş kitlelerce benimsenmesi adına faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Kano sporunda, profesyonel sporcular yetiştirmeyi hedeflediği gibi, aynı zamanda bu sporun rekreatif alt branşlarında da faaliyet göstererek hemen her yaştan spor severe hitap etmektedir. Sporun, sağlık ve çevre bilinci ilişkileri içindeki önemini ön plana çıkarmayı düstur edinmiştir.

Bu amaçla kulüp;

  • Kano sporu ve alt branşlarında sporcu yetiştirmek için kurslar düzenler,
  • Sporcularının ulusal ya da uluslararası müsabakalarda temsil etmesi için yarışmalara katılır,
  • Kamuoyunda bu spora dair bilinç oluşturulması için organizasyonlar düzenler,
  • Sporun temiz ve sağlıklı bir çevrede yapılabilmesi için ortam sunar,